Синдикат ГЛАСНО Македонија

ПРАВНО ЗАКАЈНУВАЊЕ НА ТЕКСТИЛНИТЕ, КОЖАРСКИТЕ И ЧЕВЛАРСКИ ИНДУСТРИИ

Овој проект е се со цел да се подигне свеста кај работниците, за подобрување на нивниот социјален и општествен статус за покренување на свеста за нивните граѓански, социјални и работнички права како и механизмите за нивна заштита и нивно правно зајакнување каде би можеле слободно да ги документираат и испратат во оваа база прекршоците од страна на работодавците без страв дека утре нема да им биде скратено правото на работа.

  • Мобинг
  • Работни Спорови
  • Отсуство од работа
  • Дискриминација
  • Надоместоци и Плата
  • Одмор
  • Безбедност при Заштита на Работа
  • Престанок на работен однос

Пријави Прекршок

Блог НОВОСТИ

Социјално Претприемништво

Социјално претприемништво преставува комбинација од иновации, снаодливост и можности за решавање на важни општествени предизвици ...

Прочитај Повеќе

Анкетa

Дали сметате дека има потреба од формирање на синдикат, кој би ги штител вашите работнички права.

1.Да =168
2.Не =2
3.Несакаат да одговорат =30

Анкетата е спроведена 12 декември 2016 Година

Влез во Анкети 

Прашање